Poitica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L, J35/960/2019, CUI: 40630870, Adresa: Timișoara, STR. Nicollo PaganiniI 16/D, Jud. Timiș, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Prezența politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia completării oricărui formular de pe acest site sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L în următoarele scopuri:

· pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L în contextul serviciilor prestate prin această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin formularelor acestei pagini de internet;

· pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L sau ale partenerilor/ afiliaților prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L sau ale partenerilor/ afiliaților S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L , inclusiv prin transmiterea de către S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprimă consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare;

· în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare, sunteți de acord că S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L sau afiliaţilor/partenerilor S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L ;

· în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L ;

· în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

· obligațiile legale care incumbă în sarcina S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L că urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet

· interesul legitim al S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L de a-și promova produsele și/sau serviciile;

· consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

· pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet,și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;

· pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;

· în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute că urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L ;

· în cazul unor campanii promoționale organizate de către S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L ;

· pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

· pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

· atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afară României, în statele membre ale UE sau în afară UE, către societățile afiliate S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L sau către diverși împuterniciți ai S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L . Transferurile în afară UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezenței politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru că dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L sau ale partenerilor/ afiliaților S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L sau pentru că S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu noi. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate,

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului

Măsuri de securitate a datelor

S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L va aplică în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicită accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://materialconstructii.ro/politica-de-cookies/

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L

Adresa: S.C. KIKI & IRI 2011 S.R.L , J35/73/2013, CUI: RO31093115, Adresa: Strada Bistrei Nr. 323 (vis a vis de cimitir)
Mosnita Veche, Timis, Romania

şi/ sau la adresa de e-mail: office@materialconstructii.ro